REK507674050 - Wniosek do UOKiK w sprawie łamania prawa przez mBank


Wniosek do UOKiK w sprawie łamania prawa przez mBank. Wniosek złożony via: https://finanse.uokik.gov.pl/chf/zawiadom-uokikSzanowni Państwo,

w ramach procedowania reklamacji dotyczącej klauzul wpisanych do Rejestru pod pozycjami 6069, 6070, bank  prowadzi od wielu miesięcy korespondencję wprowadzającą mnie w błąd. 

W najnowszej korespondencji przedstawiciel banku w randze dyrektora świadczy nieprawdę na temat roli Rejestru posługując się zmanipulowaną interpretacją wyroku SN III CZP 17/15 oraz nieprawdę w sprawie wyroku TSUE C-472/10.  

Poziom dezinformacji osiągnął poziom krytyczny, godząc w prawa konsumentów. Bank nie może tak traktować swoich klientów. Bank nie ma prawa manipulować interpretacją prawa w sposób tak prymitywny, jak wyrywkowe przedstawianie akapitów z orzeczeń Sądów Najwyższych. Godzi to w powagę tych instytucji a także Konstytucyjne prawa Obywatela Rzeczypospolitej. Rozumiem, że bank postępuje tak nie tylko w stosunku do mojej reklamacji, ale do ogółu konsumentów.

Przedstawiciel banku, postępując w wyżej przedstawiony sposób złamał:
a) art.24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie ust.2 pkt.2) , naruszając obowiązek udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, a także pkt.3) poprzez stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. 
b) art.3, art.4 ust.1, ust,2, art.5 ust.2 pkt. 1), pkt. 2), art.6 ust.1, ust.3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Wnoszę o podjęcie działań wynikających z art.107, art.108  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Historia korespondencji znajduje się pod adresem: http://reklamacjembank.blogspot.co.uk/2016/07/rek507674050-reklamacja.html

Z poważaniem,
Ryszard Styczyński

Załączniki:
1. Reklamacja
2. Wniosek RF do mBank
3. Odpowiedź mBank w sprawie wniosku RF

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

REK146512650 - wniosek RF do mBank

REK146512650 - odpowiedź mbank na reklamację

REK146512650 - REKLAMACJA - Zwrot nienależnie pobranych kwot NWW